Aktuality

Výzva občanům k napojení na splaškovou kanalizaci

Obec Žleby oznamuje občanům, že všechny přípojky splaškové kanalizace jsou již vybudovány a zároveň vyzývá vlastníky budov k napojení nemovitostí na kanalizační řád. V této souvislosti znovu upozorňujeme vlastníky nemovitostí na povinnost přizvat technika obce, pana Kunáška tel. 607 978 368, před prvním spuštěním tlakové kanalizace ke kontrole zařízení. Nesprávná manipulace může způsobit poškození čerpadla, náklady na opravu ponese vlastník připojované nemovitosti, který poškození způsobil.

Podrobnosti jsou k nahlédnutí na: www.ouzleby.cz a na obecních vývěskách.

Vladimír Šindelář, starosta obce

Publikováno: 20.1.2015 v 20:16 hod., Vložil: Petr Vašíček

Zasedání obecního zastupitelstva

Zveme občany na zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 26. ledna 2015 od 18:00 hod. na Obecním úřadě ve Žlebech.

Publikováno: 16.1.2015 v 14:08 hod., Vložil: Petr Vašíček


i Jak na zprávy pomocí RSS  x více zde...

Uvedené zprávy jsou dostupné pomocí RSS na adrese http://ouzleby.cz/news.rss.php

RSS jsou krátké textové zprávy, které počítač kontroluje samostatně pomocí RSS čtečky. V případě zjištění nových zpráv je uživatel upozorněn. Potřebné vybavení pro odběr zpráv je připojení na internet a program podporující formát zpráv RSS.

(c) 2004-2010 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0