Textová verze | Mapa webu | Rejstřík
znak obce
Obec Žleby

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

☰ MenuÚvod »Obecní úřad »Samospráva »Organizace a spolky »O obci »Ostatní »
Obecní úřad / Onemocnění COVID-19


Onemocnění Koronavirus (COVID-19)

logo MZČR

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. U starších a chronicky nemocných osob může nemoc mít vážnější průběh a může vést i k úmrtí.

Informační portál ministerstva zdravotnictví o nemoci, způsob šíření, rady a doporučení, důležité kontakty, otázky a odpovědi, informace o domácí karanténě a další informace na webové stránce Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Obecní opatření proti šíření

Vážení spoluobčané, obec Žleby na základě opatření vlády přistoupila k těmto krokům:
 1. Obecní úřad podatelna bude otevřena pouze v pondělí a středu od 13 hod do 16 hod.
 2. Stavební úřad je do odvolání uzavřen. Dokumentaci je možné odevzdat na podatelně.
 3. Místní knihovna je do odvolání uzavřena. Veškeré akce pořádané knihovnou jsou zrušeny.
 4. Při úhradě stočného upřednostňujeme bezhotovostní platební styk, prodlužujeme termín splatnosti pro úhradu stočného do 31. května.
 5. Pro rizikovou skupinu občany starší 70let obec Žleby nabízíme možnost zajištění dopravy základních potravin. Pro tyto účely budou vyhrazeny dny úterý a pátek.

V případě zájmu a bližších informací kontaktujte obecní úřad Žleby na tel. 327 398 711, případně emailem podatelna@ouzleby.cz

Doporučujeme našim obyvatelům při nezbytně nutném pobytu venku nosit roušky, pokud je mají.

Chovejme se prosím odpovědně a ohleduplně.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat:

 • starostku obce tel. 737 750 193
 • místostarostu obce tel. 602 475 171
 • dotazy týkající se karantény směřujte na Fialu Václava tel. 737 166 209
 • pro občany Zehub a Kamenných Mostů dovoz vody tel. 606 027 822

Zdravotnictví - místní lékaři

Ordinace MUDr. Svobody v Ronově nad Doubravou oznamuje, že je v provozu denně od 7:00 do 11:00 hodin pouze pro akutní případy a po telefonické domluvě na tel. 469 315 015. Dříve objednaní pacienti budou přeobjednáni na jiný termín.

Pediatrie Sýkora - dětský lékař s ohledem na současnou epidemiologickou situaci ruší od 23. 3. 2020 ordinační hodiny v Potěhách, Zbýšově a Žlebech. V těchto časech bude v ordinaci v Čáslavi. I nadále prosíme rodiče nemocných dětí, aby se na vyšetření předem telefonicky objednali, plánované preventivní prohlídky a očkování u zdravých dětí fungují beze změn. I nadále platí možnost telefonických či emailových konsultací.

Opatření České pošty, s.p.

Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin.

Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny.

Pošta Žleby, Zámecké náměstí 4
Pondělí-Pátek8:00-11:00, 14:00-16:00

Každý den bude od 8:00 do 9:00 hodin obsluha pouze pro klienty nad 65 let. Žádáme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.

Vážení klienti, z důvodu bezpečnosti Vaší i našich zaměstnanců a minimalizace rizika přerušení poskytování služeb v důsledku nedostatku zaměstnanců v případě jejich karantény či onemocnění Vás dočasně prosíme o spolupráci - pokud jste v karanténě, oznamte nám prosím tuto skutečnost e-mailem na info@cpost.cz nebo telefonicky na linku 840 111 244.

Prosíme klienty, aby si na Poštu nosili vlastní psací potřeby. Bez nich nebudou moci být obslouženi. Děkujeme za pochopení

Doprava autobusy

Od soboty 28. března 2020 nejedou víkendové spoje na linkách F31 a F32 MHD Čáslav, F50 Čáslav – Žleby – Běstvina, F53 Čáslav – Žleby – Ronov nad Doubravou – Třemošnice.
Stránky dopravce

Doprava vlaky

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR přistupuje Středočeský kraj k omezení jízdy vybraných vlaků od 3. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vlaky odřeknuty v celé trase:
 • Os 15919 Čáslav (14:13) - Žleby (14:31) - Třemošnice (14:49)
 • Os 15923 Čáslav (16:13) - Žleby (16:31) - Třemošnice (16:49)
 • Os 15927 Čáslav (18:13) - Žleby (18:31) - Třemošnice (18:49)
 • Os 15918 Třemošnice (15:02) - Žleby (15:21) - Čáslav (15:34)
 • Os 15924 Třemošnice (17:02) - Žleby (17:21) - Čáslav (17:34)
 • Os 15930 Třemošnice (19:02) - Žleby (19:21) - Čáslav (19:34)

Stránky dopravce

Předled opatření Vlády ČR

Do 30. dubna 2020 prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2.
Celý text usnesení č. 396

Od 9. dubna 2020 se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

 • řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,
 • dětí do dvou let věku,
 • osob se závažnými poruchami autistického spektra a
 • osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.
Příloha usnesení č. 402

Od 7. dubna 2020 do konce nouzového stavu se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, mimo výjimky.

Výjimka rozšířena o provozovny:
 • hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
 • prodej a servis jízdních kol,
 • sběr a výkup surovin a kompostárny,
Příloha usnesení č. 395

Od 7. dubna 2020 do konce nouzového stavu se zakazuje volný pohyb osob s výjimkami. Nově se zákaz volného pohybu osob nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,
Příloha usnesení č. 395

Od 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020 se nařizuje povinná čtrnáctidenní karanténa po návratu ze zahraničí.
Celý text usnesení č. 334

Od 25. března 2020 se zakazuje zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.
Celý text mimořádného opatření

Od středy 11. března je do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních školách a vysokých školách.
Celý text mimořádného opatření

Ministerstvo zemědělství

Výkon práva myslivosti

Výkon práva myslivosti, zejména individuální lov, péče o zvěř a nezbytné provozní povinnosti uživatelů honiteb jsou v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy, stejně jako jakékoli shromažďování myslivců z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o zvěř a výkon práva myslivosti – lov zvěře, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena

Výkon rybářského práva

Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Včelařství

Péče o včelstva – včelařství je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Jakékoli shromažďování (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o včely a jejich chov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Informační portály a weby

Vláda ČR - Aktuální informace z jednání
navštívit webovou stránku


Ministerstvo vnitra - Aktuální informace
navštívit webovou stránku


Ministerstvo zemědělství - Aktuální informace
navštívit webovou stránku


Středočeský kraj - Portál krizového řízení
navštívit webovou stránku

Služby LCCC domácí péče
jako pečovatelská služba LCC domácí péče, služba veřejného zájmu nabízíme součinnost ORP Kutné Hoře a ORP Kolínu a nedostupným spádovým obcím především, ve výpomoci se zajištěním seniorů, osamělých osob a jiným ohroženým cílovým skupinám, kteří danou situací zůstávají nezajištění v základních životních potřebách.
navštívit webovou stránku

ANIMA ČÁSLAV, o.p.s.
ve spolupráci s městem Čáslav nabízí osaměle žijícím seniorům pomoc při obstarávání nákupů základních potravin a léků. Jedná se výhradně o seniory nad 70 let věku, kteří nemají možnost využít podporu ze strany svých blízkých osob či přátel.
navštívit webovou stránku

Diakonie Střední Čechy
Výzva k dobrovolnictví
navštívit webovou stránkuPoslední aktualizace: 09.04.2020 23:03

Znak obceObecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30
13 - 16 hod.

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) Obec Žleby, napsal: Petr Vašíček, prohlášení o přístupnosti