Obec Žleby

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

☰ MenuÚvod »Obecní úřad »Samospráva »Organizace a spolky »O obci »Ostatní »

Stavební úřad

Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb.

Celý text níže uvedených vyhlášek zveřejněn v částce 163/2006 Sbírky zákonů.

  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Celý text níže uvedené vyhlášky zveřejněn v částce 170/2006 Sbírky zákonů.

  • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Dokumenty


Obecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) 2018 Obecní úřad Žleby, napsal: Petr Vašíček