Nadpis naléhavé zprávy

Textový obsah zobrazované naléhavé zprávy, který je zobrazován přednostně před obsahem celého webového obsahu.

Textová verze | Mapa webu | Rejstřík
znak obce
Obec Žleby

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

☰ MenuÚvod »Obecní úřad »Samospráva »Organizace a spolky »O obci »Ostatní »
Samospráva / Projekty

Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Žleby

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je vybudování místa pro předcházení vzniku komunálních odpadů na území Středočeského kraje. Jedná se o centrum pro opětovné použit výrobků. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 18,03 t/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 1 121 693 Kč
Dotace EU: 953 439 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 168 254 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 7.6.2022
Datum ukončení realizace projektu: 31.5.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec ŽlebyObnova lipové aleje k zaniklé hrobce Auerspergů - Žleby

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je obnova oboustranné lipové aleje k zaniklé hrobce Auerspergů v obci Žleby. Projektu řeší odstranění nevyhovujících dřevin, ošetření stávajících, dosadbu nových lip a zajištění následné péče.

Celkové způsobilé výdaje: 1 543 121 Kč
Dotace EU: 1 234 497 Kč (80 %)
Příspěvek příjemce podpory: 308 624 Kč (20 %)

Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Žleby


Snížení energetické náročnosti v MŠ Žleby

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je výměna stávajících zdrojů vytápění za 2 tepelná čerpadla vzduch-voda. Realizací projektu dojde k úspoře na vytápění ve výši 20,57 MWh/rok, což představuje snížení energetické náročnosti objektu MŠ až o 49%.

Celkové způsobilé výdaje: 2 993 758 Kč
Dotace EU: 1 796 255 Kč (60%)
Příspěvek příjemce podpory: 1 197 503 Kč (40%)

Datum zahájení realizace projektu: 11.9.2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Žleby


Snížení energetické náročnosti v MŠ Žleby

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je instalace decentrálního systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla v učebnách a v herně MŠ Žleby. Realizací tohoto opatření dojde k úspoře na vytápění ve výši 5,51 MWh/rok.

Celkové způsobilé výdaje: 930 050 Kč
Dotace EU: 651 035 Kč (70%)
Příspěvek příjemce podpory: 279 015 Kč (30%)

Datum zahájení realizace projektu: 11.9.2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec ŽlebyProtipovodňová opatření obce Žleby

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011218

Předmětem podpory je instalace lokálního varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. Realizací projektu bude 120 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec digitálním povodňovým plánem.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Znak obceObecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) Obec Žleby, napsal: Petr Vašíček, prohlášení o přístupnosti, přihlášení