Nadpis naléhavé zprávy

Textový obsah zobrazované naléhavé zprávy, který je zobrazován přednostně před obsahem celého webového obsahu.

Textová verze | Mapa webu | Rejstřík
znak obce
Obec Žleby

Zehuby, Kamenné Mosty a Markovice

☰ MenuÚvod »Obecní úřad »Samospráva »Organizace a spolky »O obci »Ostatní »
Samospráva / Vyhlášky a dokumenty

Obecně závazné vyhlášky

Vyhláška č. 4/1998 - rozdělení původní části obce Žleby v katastrálním území Žleby.
Vyhláška č. 1/2000 - O výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
Vyhláška č. 3/2001 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
Vyhláška č. 2/2005 - Kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Žleby
Vyhláška č. 1/2009 - o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Žleby
Vyhláška č. 1/2010 - POŽÁRNÍ ŘÁD
Zásady hospodaření
Provozní řád veřejného dětského hřiště, ul. Zahradní, Žleby
Vyhláška č. 2/2019 - o místním poplatku ze psů
Vyhláška č. 3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška č. 4/2019 - o místním poplatku ze vstupného
Vyhláška č. 1/2021 - o místním poplatku z pobytu

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů.

Právní předpisy vydané Obcí Žleby naleznete také ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků spravované MVČR.

Vyhláška č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Vyhláška č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Žleby

Další dokumenty

Řád veřejného pohřebiště
Řád veřejného pohřebiště - příloha č. 1
Strategický plán rozvoje sportu v obci do roku 2025
Pravidla pro svoz odpadů v obci Žleby a místních částech

Směrnice

Zásady pronajímání bytů v majetku obce Žleby
Čestné prohlášení k „Žádosti o byt určeného k nájemnímu bydlení v majetku obce Žleby“
Žádost o byt k nájemnímu bydlení v majetku obce Žleby
Žádost o přidělení bytu pro seniory
Směrnice pro poskytování dotací zájmovým spolkům z rozpočtu obce Žleby mimo dotační program
Žádost o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce Žleby
Čestné prohlášení
Závěrečné vyúčtování dotace na činnost z rozpočtu obce Žleby
Provozní řád RE-USE centra – místa pro opětovné využití předmětů
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona

Znak obceObecní úřad

Zámecké náměstí 67
Žleby
285 61

Úřední hodiny

Pondělí, Středa
8:00-12:00, 12:30-16:30

Kontakt

IČ/DIČ00236691
Datová schránkag6xa99q
E-mailpodatelna@ouzleby.cz
(c) Obec Žleby, napsal: Petr Vašíček, prohlášení o přístupnosti, přihlášení